Zarządzaniem targowiskiem miejskim w Obornikach zajmuje się PGKiM w Obornikach, to utrzymanie porządku na placu targowym, w okresie zimowym odśnieżanie tego placu, utrzymanie w stanie sprawności instalację odwadniającą plac targowy, utrzymanie sanitariatu dla potrzeb osób znajdujących się na targowisku.

Na utrzymanie targowiska przedsiębiorstwo pobiera od osób handlujących na targowisku opłatę targową oraz opłatę rezerwacyjną, która jednocześnie zapewnia im stałe miejsca do handlowania. Ilość miejsc wynajmowanych na targowisku miejskim w Obornikach na koniec 2017 r. to 331 miejsc.

Informacje szczegółowe: