Informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK, MPSZOK oraz odbioru przeterminowanych leków z Aptek w 2019 roku na terenie Gminy Oborniki

Informujemy, że od dnia 02.01.2019 r. na terenie Gminy Oborniki nadal będzie funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP mogą przywieźć wybrane rodzaje odpadów. Ponadto mieszkańcy Gminy Oborniki będą mogli zostawić wybrane rodzaje odpadów w wyznaczonych punktach MPSZOK. Natomiast przeterminowane leki można przynieść do aptek, gdzie znajdują się specjalne pojemniki do ich odbioru.

Informacje dot. funkcjonowania PSZOK, MPSZOK oraz odbioru przeterminowanych leków z Aptek w 2018 roku na terenie Gminy Oborniki

Informujemy, że od dnia 02.01.2018 r. na terenie Gminy Oborniki nadal będzie funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP mogą przywieźć wybrane rodzaje odpadów. Ponadto mieszkańcy Gminy Oborniki będą mogli zostawić wybrane rodzaje odpadów w wyznaczonych punktach MPSZOK. Natomiast przeterminowane leki można przynieść do aptek, gdzie znajdują się specjalne pojemniki do ich odbioru.