Drukuj
Składowiska i PSZOK

Informacje dot. funkcjonowania PSZOK, MPSZOK oraz odbioru przeterminowanych leków z Aptek w 2018 roku na terenie Gminy Oborniki

Informujemy, że od dnia 02.01.2018 r. na terenie Gminy Oborniki nadal będzie funkcjonować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP mogą przywieźć wybrane rodzaje odpadów. Ponadto mieszkańcy Gminy Oborniki będą mogli zostawić wybrane rodzaje odpadów w wyznaczonych punktach MPSZOK. Natomiast przeterminowane leki można przynieść do aptek, gdzie znajdują się specjalne pojemniki do ich odbioru.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – to miejsce, do którego mieszkańcy należący do ZM GOAP mogą przywieźć bezpłatnie wybrane rodzaje odpadów.

Lokalizacja:

  1. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

Godziny otwarcia PSZOK:

od 7.00 do 17.00. – w poniedziałki, środy, piątki

od 7.00 do 14.00 – w soboty

w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

  1. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

tel. 61 29-61-206 wew.28

tel. kom. 795 214 504

Rodzaje zbieranych odpadów:

  1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
  1. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe)
    w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
  1. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

Pełny Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów oraz wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości znajduje się na terenie PSZOK i na stronie internetowej www.pgkim.info w formie załączników.

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK)

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) to wyznaczone miejsca na obszarze Gminy Oborniki, w których pracownicy PGKiM Sp. zo.o. w wybrane dni wynikające z harmonogramu będą odbierać bezpłatnie od mieszkańców ZM GOAP następujące rodzaje odpadów:

Pełny Regulamin Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości znajduje się na terenie MPSZOK oraz wykaz lokalizacji wraz z harmonogramem odbiorów znajduje się na stronie internetowej www.pgkim.info w formie załączników.

Odbiór Przeterminowanych leków z Aptek

Mieszkańcy Gminy Oborniki mają możliwość oddania przeterminowanych leków do Aptek funkcjonujących na terenie Gminy. W każdej z Aptek znajduje się specjalny pojemnik do tego celu przeznaczony.

Załączniki:

zał.1. Regulamin PSZOK 2018

zał.2. Wykaz odpadów PSZOK

zał.3. Oświadczenia

zał.4. Regulamin MPSZOK 2018

zał.5. Harmonogram MPSZOK 2018