10.04.2018 dokonano otwarcia ofert w sprawie przetargu na dostawę używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów - śmieciarki z zestawem myjącym do pojemników (tzw. myjko-śmieciarka)

Dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów - śmieciarki z zestawem myjącym do pojemników (tzw. myjko-śmieciarka) - znak sprawy 2018.ZP.03.RK

 

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego (specjalnego) do wywozu odpadów (śmieciarka) z żurawiem (HDS)„ (znak sprawy 2017.ZP.10.RK)

Poprawa efektywności energetycznej budynku administracji PGKiM sp. z o.o. w Obornikach przy ul. Lipowej 19” (znak sprawy 2017.ZP.09.RK)