Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące „Zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu Składowiska Odpadów w Uścikówcu”

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego do budynków komunalnych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Obornikach

Przetarg na dostawę używanej zamiatarki ulicznej z osprzętem

10 ZAKOŃCZONY: Przetarg na dostawę paliwa samochodowego