Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawy paliwa.