W dniu 24.04.2018 dokonano otwarcia ofert złożonych w związku z przetargiem na dostawę używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów - śmieciarki z zestawem myjącym do pojemników (tzw. myjko-śmieciarka) - znak sprawy 2018.ZP.04.RK

Informacja potwierdzająca otwarcie ofert opublikowana została na stronie BIP