Ważna informacja dla Mieszkańców Gminy Oborniki dotycząca pojemników na odpady oraz harmonogramów odbioru odpadów

Informacje dotyczące podstawiana pojemników

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022r. obowiązek odbioru odpadów komunalnych wszystkich tj.: odpadów zmieszanych, bioodpadów, papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali oraz odpadów wystawkowych z terenu Gminy Oborniki przejmie w całości Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W związku z tym wszyscy mieszkańcy posesji zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych otrzymają nowe pojemniki.  Dostarczanie pojemników do mieszkańców rozpocznie się w dniu 10 czerwca 2022 roku.

W pierwszej kolejności planowane jest rozwożenie pojemników do następujących miejscowości:

Dąbrówka Leśna, Słonawy, Bąbliniec, Nowołoskoniec, Gołaszyn, Gołębowo, Maniewo, Ocieszyn, Uścikowo, Uścikówiec, Bogdanowo, Kowanówko, Rożnowo, Marszewiec, Pacholewo, Żerniki, Łukowo.

Ilości i rodzaj pojemników na odpady zmieszane dla części zamieszkałej, które będą dowiezione do mieszkańców, uzależnione są od informacji złożonej w deklaracji przez właścicieli pojemników i zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości według przelicznika 60 litrów na osobę przy częstotliwości odbioru co dwa tygodnie wg poniższego zestawienia:

  1. Zgłoszona liczba osób wg deklaracji  - 1 lub 2 osoby – pojemnik 120 l
  2. Zgłoszona liczba osób wg deklaracji   – 3 lub 4 osoby – pojemnik 240 litrów
  3. Zgłoszona liczba osób wg deklaracji   – 5 lub 6 osób – dwa pojemniki – jeden na 120 litrów i  jeden na 240 litrów  itd.

W przypadku nieruchomości mieszanych dla części niezamieszkałej zostaną podstawione pojemniki zgodnie ze złożoną deklaracją.

Pojemniki, z których korzystali Państwo obecnie, użytkowane będą do ostatniego ich opróżnienia w miesiącu czerwcu. Od tego momentu prosimy o gromadzenie odpadów tylko i wyłącznie w nowych pojemnikach, dostarczonych przez Spółkę PGKIM.

Pojemniki użytkowane dotychczas powinny zostać odebrane przez obecnego wykonawcę.

Informacje dotyczące harmonogramów

W związku z przejęciem przez Spółkę PGKIM całości zadania w drugiej połowie czerwca 2022 roku zostaną dostarczone nowe harmonogramy w formie papierowej dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej na okres od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

W przypadku odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów terminy odbioru będą zachowane, natomiast pojawią się nowe terminy odbioru odpadów dla frakcji selektywnie zbieranych (tworzywa sztuczne, papier, szkło) oraz odpadów wystawkowych.

Harmonogramy w formie elektronicznej (w formie aplikacji na stronie internetowej) zostaną opublikowane dopiero po zakończeniu podstawiania i inwentaryzacji pojemników.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności spowodowane w/w zmianami przepraszamy.

Zwracamy się z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji na stronach:

  1. Urzędu Miejskiego w Obornikach - www.oborniki.pl
  2. Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej – www.pgkim.info oraz www.facebook.com/pgkimoborniki