Zasadny funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Obornikach w okresie aktualnego zagrożenia epidemiologicznego

  1. Wejście na plac targowy będzie się odbywało tylko od strony ul. Chłopskiej – przy szlabanie.
  2. Każdy kupujący przed wejściem na plac targowy ma obowiązek dokonać ich dezynfekcji.
  3. Liczba osób przebywających na Targowisku będzie odpowiadała liczbie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra tj. 1 osoba na 20 m2.
  4. Kupujący mają obowiązek czekać w bezpiecznej odległości między sobą do czasu ukończenia zakupów.