W najbliższy czwartek, nasze targowisko będzie czynne od 7-13. Znajdziemy tam 8 stoisk z produktami rolnymi. Korzystanie z targowiska określają jednak szczegółowe zasady.

 

Zasadny funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Obornikach w okresie aktualnego zagrożenia epidemiologicznego

W okresie aktualnego zagrożenia epidemiologicznego, należy zadbać o właściwą higienę, aby zapobiec nie tylko zakażeniu koronawirusem, ale przede wszystkim również innym zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów i mogą prowadzić do zatruć pokarmowych.

W związku z tym zarówno sprzedawcy, jak i kupujący na Targowisku Miejskim w Obornikach będą obowiązywać restrykcyjne zasady:

  1. Wejście na plac targowy będzie się odbywało tylko od strony ul. Chłopskiej – przy szlabanie.
  2. Każdy kupujący przed wejściem na plac targowy ma obowiązek umyć ręce oraz dokonać ich dezynfekcji.
  3. Wejście kupujących na targowisko będzie odbywało się pojedynczo według kolejności przybycia, przy czym liczba kupujących nie może być większa od liczby sprzedawców.
  4. Liczba kupujących przy danym stanowisku nie może przekraczać 3 osób.
  5. Pozostali kupujący mają obowiązek czekać w bezpiecznej odległości między sobą do czasu ukończenia zakupów.
  6. Sprzedający będą rozstawieni przez zarządzającego targowiskiem w odpowiedniej odległości – minimum 3 m. Każde stanowisko handlowe mają obsługiwać co najmniej 2 osoby – jedna obsługująca klientów, druga przeprowadzająca transakcje płatnicze.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego należy:

  1. Stosować właściwą higienę rąk.
  2. Stosować higienę kaszlu i oddychania.
  3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością.
  4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
  5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).
  6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

NA CHWILĘ OBECNĄ TARGOWISKO ZOSTAJE OTWARTE WYŁĄCZNIE W DNI TARGOWE W CZWARTKI

MAPA TAGOWISKA MIEJSKIEGO W OBORNIKACH

https://drive.google.com/open?id=1F4-XZxPu91NQo4W1bYzCwGoGB5dUH9RR&usp=sharing