W związku nierozstrzygniętym przetargiem na utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz utworzenie i prowadzenie Mobilnych Punktów selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w roku 2020 informujemy że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Lipowej 19 w Obornikach będzie nieczynny do odwołania z dniem od 02.01.2020.

Jednocześnie informujemy, iż Związek Międzygminny GOAP jest w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego na zorganizowanie ww. usług w gminie Oborniki.

Informujemy, że mieszkańcy gminy Oborniki do czasu rozstrzygnięcia przetargu mają możliwość przekazania odpadów w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w Poznaniu i Swarzędzu.

  • 28 Czerwca 1956r. nr 284, Poznań (przy byłym stadionie Lecha), tel. 61 833 22 12
  • Wrzesińska 12, Poznań, tel. 61 611 08 11
  • Meteorytowa 1 Suchy Las (teren składowiska odpadów), tel. 61 811 96 67
  • Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz, tel. 61 817 34 21, kom. 695 980 352